IMPRESSUM dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Odpovědnost za obsah

Ubytování u Pípalů
394 46 Červená Řečice 44
mail: info@cervenarecice.name

tel.: 564 571 072
mob.: 776 824 312 (restaurace) , 777 232 881 (ubytování)
číslo účtu: 2001229180/2010

Kontakt

mail: info@cervenarecice.name

tel.: 564 571 072
mob.: 776 824 312 (restaurace) , 777 232 881 (ubytování)

Programátor webových stránek

Ing. Jan Pavelka
E-mail: info@pavelkajan.cz
Tel.: +420 731784984
Web: http://pavelkajan.cz/